logokuvaLogo PÄIVÄMÄÄRIÄ JA KOONTIA
- SOTAORVOISTA
- SOTAORPOJEN LOGON JA
- SOTAORPOTUNNUKSEN
HISTORIASTA
Logo

Ensin taulukkomuotoinen koonti:


SOTAORPOLOGO


SOTAORPOTUNNUS
Logo Logo
Valmistettu v. 2002
Valmistettu v 2014
Suunnitellut
sotaorpograafikko
Reijo Ström

Suunnitellut
kirjailijagraafikko
Aimo Vuorinen

Saavat käyttää kaikki
sotaorvot
n. 55 000.
Saavat käyttää vain
1.10.2011 - 30.6.2016
ja 7.2. - 31.8.2018
  rekisteröityneet
sotaorvot yli 16000.
Heille on annettu
valtion kunnianosoitus -todistus.

Saatavilla
rintamerkki
pinssinä
tilaussivu.

Lähetetty
rekisteröidyille
  rintamerkki
pinssinä.
Saatavilla
logotiedostona

painotuotteisiin
kuolinilmoituksiin
ohjelmiin.
KOL lähettänyt
yhdistyksille
kuvatiedoston ja lehdille
samoin kuolinilmoituksiin.
pronssilogo
hautakivilaatta
Saatavilla
pronssisena
hautakivilogona, tilaussivu,
hinta postikuluineen
44 euroa.
Saatavilla
hautakivilaattana
Kaatuneitten
Omaisten Liiton
toimistosta,

hinta postikuluineen
85 euroa.


YKSITYISKOHTAISIA PÄIVÄMÄÄRIÄ JA KOONTIA
  SOTAORVOISTA, SOTAORPOJEN LOGON JA
  SOTAORPOTUNNUKSEN HISTORIASTA
1.   1940 – 1990 luvuilla muutamia sotaorpoyhdistyksiä

2.  Pääkaupunkiseudun Sotaorvot (Psso) perustettiin 28.4.2001 ja koska oli pääkaupunkiseudulla niin media kiinnitti huomiota ja jäsenmäärä kasvoi nopeasti, vuoden lopussa 430.

3.  Psso kutsui olemassa olevien yhdistysten puheenjohtajia yhteiseen neuvotteluun 29.9.2001, jossa päätettiin aloittaa neuvottelut Kaatuneitten Omaisten Liiton KOL kanssa yhdistysten jäsenyydestä liitossa.

4.  Samasta kokouksesta julkilausuma sotaorpojen asemasta ja tavoitteista nykyhetkessä.

5.  Neuvotteluryhmä 6 henkeä kokoontui 10.11.2001.

6.  Eduskunnassa 40 hengen lähetystö 30.11.2001 tapasivat 5 kansanedustajaa.
Kansanedustajille toimitettiin useita aloitteita sotaorpoihin, kuntoutukseen ym. liittyen.

7.  Sotaorpojen Elämäntarina-kirjoittamiskurssi 2002.

8.  Ensimmäinen neuvottelu Kaatuneitten Omaisten Liitossa (KOL) 28.1.2002.
Torjuva asenne sotaorpoihin. Sovittiin jatkoneuvottelu huhtikuulle 2002.

9.  Maaliskuussa 2002 sotaorpoyhdistysten yhteinen neuvottelu Tampereella.
Siellä keskusteltiin sotaorpotunnuksen saamisesta ja päätettiin tehdä esitys eduskunnalle, jatkaa neuvotteluja KOL:n kanssa, vaikka samanaikaisesti keskusteltiin sotaorpoyhdistysten oman keskusliiton perustamisesta.

10. Jotkut yhdistykset olivat valmistuttaneet rintamerkin, jossa oli yhdistyksen nimi. Pääkaupunkiseudun sotaorvot pyysi sotaorpo, kuuluisa graafikko Reijo Strömiä Porvoosta ja Markus Järveä Nurmijärveltä suunnittelemaan merkin, jossa oli heraldiset tunnukset ja teksti SUOMEN SOTAORVOT.

Rintamerkkiä tilattiin ensimmäiset 1000 kpl ja useiden yhdistysten jäsenet kiinnostuivat yhteisestä merkistä ja tilasivat sitä yhdistyksilleen.

11. Psso avasi  www.sotaorvot.fi – sivuston. Sen suunnittelivat Annikki
Saarenmäki ja Veikko Korpi.

12. Psso päätti hakea merkille tuotemerkkirekisteröintiä 27.5.2002. Patentti- ja rekisterihallitus pyysi tarkennuksia, jotka annettiin 5.7.2003. Pyydettiin lausunnot Valkoisen Ruusun, Suomen Leijonan ja Vapauden Ristin
ritarikunnilta. Kaksi ensimmäistä hyväksyivät, Vapauden Ristin ritarikunta vastusti, ’koska merkissä on käytetty jo kauan käytössä olleita tunnuksia heraldiikkaa, risti ja ruusuke, vaikka mikään taho ei ollut rekisteröinyt näitä tunnuksia nimiinsä. Tuotemerkin käyttöä ei kielletty. Psso luopui rekisteröinnistä Patentti- ja Rekisterihallituksessa 5.8.2004.

13. Merkki oli kuitenkin jo levinnyt laajalle sotaorpojen keskuuteen ja miellettiin monella taholla ’Suomen Sotaorvot’ – yhteiseksi merkiksi ja sitä käytetään yleisesti.

14. Kaikkien sotaorpoyhdistysten yhteinen laivaseminaari 114 henkeä, Viking- Cinderellalla 2.-3.12.2002. Seminaarin aikana 18 yhdistyksen puheenjohtajat ja edustajat pitivät kokouksen ja päättivät valmistaa esityksen sotaorpotunnusasiasta sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajille ja presidentti Tarja Haloselle.

Seminaarin aikana keskusteltiin vilkkaasti keskusjärjestöasiasta ja päätettiin jatkaa yhdistysten hallitusten edustajien kokoontumisia ja tärkeätä ideoiden ja kokemusten vaihtoa yhdistysten toiminnasta.

15. Psso hyväksyttiin KOL-jäsenyhdistykseksi 1.1.2004 ja täydellinen luettelo KOL-jäsenyhdistyksistä tällä hetkellä on Liiton sivulla: http://www.kolry.fi/content/j%C3%A4senyhdistysluettelo

(Linkin toimivuudessa voi olla jollain selaimilla vaikeuksia, koska KOL
käyttää skandeja = ä sivuston tiedostonimessä.)

16. Suomen Sotaorvot -logo on ollut myös alusta asti Pääkaupungin Sotaorpojen julkaisemien  www.sotaorvot.fi -sivuston tunnuksena. Erityisen tärkeä tämä tunnus oli sivustolla vuosina, jolloin sotaorpojen rekisteröintihanke tuli julkisuuteen lokakuussa 2009 ja siitä eteenpäin. Tuolloin sivuston kävijämäärät kasvoivat useilla tuhansilla kuukaudessa, koska media ja sotaorvot ja heidän omaisensa alkoivat etsiä tietoa sotaorvoista, - yhdistyksistä jne.

Nykyisinhän tieto etsitään aina ensimmäiseksi netistä erilaisilla hakukoneilla.

17.Tämän vuoksi valmistutin yleisesti tunnetusta ”Suomen Sotaorvot” -merkistä pronssisen hautakivilogon ja hoidan sen tilaukset ja toimittamisen
vapaaehtoistyönäni kunnioituksesta sotaorpovaimoni ja hänen kohtalotovereidensa elämäntyötä kohtaan maamme itsenäisyyden hintana.

19. Tuotto hautakivilogosta tulee joko Pääkaupunkiseudun Sotaorvot yhdistyksen työn tukemiseen, koska yhdistys ylläpitää  www.sotaorvot.fi -sivustoa, jonka kautta pronssilogoa välitetään ja jonka etusivulla julkaistaan yhteystiedot kaikista netin kautta tavoitettavista sotaorpoyhdistyksistä. Samoin muutamien paikallisten yhdistysten sivut ovat tuon sivuston sisällä.

20. Jos pronssilogon/hautakiven vainaja on kuulunut johonkin toiseen sotaorpoyhdistykseen, niin provisio logosta maksetaan tälle hänen yhdistykselleen.

21. Syksyllä 2014 valmistui ’rekisteröityjen’ sotaorpojen ’kolmihaarainen’ sotaorpotunnus rintamerkki, jota saavat käyttää VAIN 30.6.2016 mennessa REKISTERÖIDYT sotaorvot, joita oli yhteensä yli 16 000
    http://www.sotaorvot.fi/sotaorvot_kunnianosoitus.html

Kun kaikkiaan sotaorpoja on arvioitu olevan n. 50 000 – 55 000, heistä tuhannet/kymmenet tuhannet kuolivat jo ennen tätä rekisteröintiä – eivätkä kaikki nykyisistä sotarvoistakaan ole rekisteröityneet.

22. Sotaorpojen rekisteröinnin jälkeen  www.sotaorvot.fi -sivustolla on rinnakkain Suomen Sotaorvot-logo ja rekisteröityjen sotaorpojen tunnus.


- - - -

Historia osuuden tietolähteenä enimmäkseen Pääkaupunkiseudun Sotaorpojen
10v-historiikki:
historiikki ME YHDESSÄ
PÄÄKAUPUNKISEUDUN
SOTAORVOT RY
2001-2011
laajuus 238 s
 
- - - -

Historiikkia saa jäsenasiainhoitajan kautta
050-567 6039 tai psso.jasenasiat(at)kolumbus.fi

Koonnin laatinut Jaakko Harjuvaara
Webmaster www.sotaorvot.fi
jaakko.harjuvaara(at)gmail.com

* * *

Sotaorpotapahtumien sivulle

www.sotaorvot.fi - etusivulle