logo
sotaorvot
sotalapset
sotalapset

evakot
evakkolapset

1918logo

1918 lapset


Osa Suomen itsenäisyyden 100 v ohjelmaa -
Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry:n

SOTA LAPSEN NÄKÖKULMASTA JA VAIKUTUS JÄLKIPOLVIEN ELÄMÄÄN  SODAN LASTEN
HISTORIAPROJEKTIN ALOITUSSIVU
  
 OPETTAJAN IKKUNASSA:
  Digitaalisen aineiston tarve
kerrottu jo v 2016  -ja kolme ruutua

LAPSIRYHMÄT:
1 - sotaorvot
2 - sotalapset
3 - evakkolapset
4 - 1918-lapset
 
ovat ryhmittäin klikattavissa sivulla vähän alempana.
- Voit myös klikata niihin SUORAAN tästä.

Ensin yhteenveto sodan aikamääristä ja kaikista lapsiryhmistä Suomen 1900-luvun sodissa.

sodan lapsiyhteisöt

Tammenlehvän Perinneliitto kokoaa eri tavoin veteraanien ja sodan sukupolvien aikojen perinnetietoa tuleville polville.

Eräs työryhmä keräsi "Sodan lasten perinneyhteisöt" vihkoksi, jossa on 1-2 sivua jokaisesta yhteisöstä / yhdistyksestä, = 16 sivua. (Siitä puuttuu 1918 - lapset = orvot, vangitut ja kuolleet)

SISÄLLYS: (aakkosjärjestyksessä)
evakkolapset
Evakkolapset
jatkosodan siviiliveteraanit Jatkosodan siviiliveteraanit
saksalaisten sotilaiden lapset Saksalaisten sotilaiden lapset
siviilisotavangit Siviilisotavangit
sotalapset Sotalapset
sotaorvot Sotaorvot
suomessa internoidut 1944-1946 Suomessa internoidut 1944-1946

* * *

sodan lapset Klikkaa - pdf-tiedostona "Sodan lasten perinneyhteisöt"


LYHYT TILASTO SOTAVUOSISTA

SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100 v AJAN SOTIEN KESTO

Vapaussota/kansalaissota/sisällissota

108 vrk
Talvisota
Jatkosota
Lapin sota
105 vrk
1228 vrk
224 vrk

yhteensä =
=

Koko itsenäisyyden 100 v ajasta = 

1665 vrk
4,6 vuotta

noin 5 %

Sodat ovat liittyneet syvänä kokemuksena itsenäisyyden syntyyn ja säilyttämiseen. Sotien vaikutus on usean sukupolven mittainen suomalaisten elämänhistoriassa ja muistissa. Suuri ilon aihe Suomi 100v juhlimiseen on = 95 % itsenäisyydestämme on ollut rauhan aikaa.

Sotavuosien lasten elämässä YKSI AINOA PÄIVÄ = isän/äidin kuolema, tai evakkoon lähtö, lapsen Ruotsiin lähettäminen, ym. - VAIKUTTI peruuttamattomasti lapsen elämään - nuoruuteen, aikuiseksi kasvamiseen, vanhuuteen, hänen lastensa ja lastenlastensakin elämään.
Siksi on tarpeen, että tämän alle 5 % ajanjakson vaikutuksia sukupolvien kohdalla tutkitaan.

Oman historian ymmärtäminen auttaa tämän päivän ja tulevaisuuden kohtaamisessa.
Lisäksi saadaan tietoa ja taitoa kohdata ja ymmärtää meidän aikanamme sotien, kotiseuduilta paenneiden, terrorismin uhrien, lasten, äitien, isien elämänkohtaloita ja auttaa heitä selviämään elämässään eteenpäin ja rohkaisee työhön paremman tulevaisuuden puolesta.

* * *

ALOITUSSIVULTA LÄHTEVÄT POLUT SEURAAVIEN LAPSIRYHMIEN KOHTALOIHIN:

sotaorpologo

sotalasten logo

d
1918
1.
SOTAORVOT

2.
SOTALAPSET

3.
EVAKKOLAPSET

4.
1918 LAPSET
Klikkaa
sotaorvon
elämänkaaren
alkuun...


Klikkaa
sotalasten
polun
alkuun...


Klikkaa
evakkolasten
taipaleen
alkuun...


Klikkaa
1918 lasten kohtaloiden
alkuun...  Lapsi voi kuulua useampaan ryhmään olla esim. evakkolapsi ja sotaorpo.

(SANASTO -sivu  on tulossa.)

* * * *

SODAN VAIKUTUKSISTA LASTEN ELÄMÄÄN SODAN JÄLKEEN

ISÄ PALASI SODASTA
Sodan ajan lapsista puhuttaessa on syytä mainita, että monet tutkimukset ovat selvittäneet myös niiden lasten kohtaloita - lasten, joiden isät palasivat rintamalta ja joiden perheet yhdessä kantoivat sisällään sodan fyysisesti ja henkisesti haavoittamien isien tuskaa.
Sen lisäksi isät olivat 'poissa' ja usein äiditkin lasten elämästä, koska oli kiire päästä työhön ja kaikkia tarvittiin sodan vaurioittaman maamme jälleenrakentamiseen.

LASTEN PIHAYHTEISÖT
Sodan jälkeiset suuret ikäluokat kertoivat, että yleensä jokaisessa perheessä oli paljon lapsia ja lapsilla oli ainakin asutuskeskuksissa aina seuraa leikeissä, kilpailuissa, seikkailuissa pihalla ja naapuristossa - ei tarvittu somea keskinäiseen yhteydenpitoon ja vuorovaikutukseen - kaikki tapahtui livenä.
Perheiden lapsimääristä tulossa luvut/prosentit.


Sodat vaikuttivat KOKO KANSAKUNNAN ELÄMÄÄN, mutta tällä sivustolla keskitytään edellä oleviin lapsiryhmiin. Jälkiviisaus ei muuta tapahtunutta, mutta voimme oppia tulevaisuutta varten.

Ihmistä ei voi vahingoittaa se, mitä hän tietää, mutta se voi vahingoittaa, mitä ei tiedä!

* * *

JOKAISEN SIVUN LOPUSSA ON VUOROVAIKUTUKSELLINEN PALAUTE -lomake ja tämän aloitussivun lopussa kysytään muutamia TAUSTATIETOJA:

nuoli
Klikkaa aloitus-sivun palaute:
- word tiedostona - doc
- open office tiedostona - odt

- TALLENNA palaute itsellesi - jakakaa mielipiteitänne toistenne kanssa
- LÄHETÄ palaute Sotaorpojen - Suomi 100v hankkeen tuloksia varten liitteenä  ->    nuoret.koonti(at)gmail.com
- vastaukset KOOTAAN nimettöminä yhteiseen isoon tiedostoon.
- KOONTI julkaistaan sivustolla:
http://www.sotaorvot.fi/psso/lapsenkokemus/koonti_nuorten_omat_mielipiteet.html


Edellä oli linkit eri lapsiryhmien sivuille.
Tästä klikaten pääset selaamatta takaisin ryhmien alkukohdalle.


* * *

Paluu Pääkaupunkiseudun sotaorpojen Suomi 100v hankkeen  ETUSIVULLE