logokuva


TAPAHTUMIA
kuvia, tekstejä, muistoja
historiaa
TIEDOTTEET
jäsenkirjeet -> 31.12.2017
sivuston tiedotteet 2018 ->
YHTEYSTIEDOT
hallitukset -> 2017
yhteyshenkilö 2018 ->
TIEDOTTEITA SIVUSTON / SOTAORPOJEN ASIOISTA

TIEDOTE 1 yhdistyksen entisille jäsenille
- Selvitys yhdistyksen purkamisen järjestelyistä

lataa / klikkaa
kirje  2018
pdf-tiedosto


Yhdistys on purkanut itsensä ja päättänyt toimintansa ja
Patentti- ja Rekisterihallitus on vahvistanut sen 21.12.2017

JÄSENKIRJE 2017 - 5
- Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen jäsenkokoukseen
- Yhdistyksen purkaminen sääntöjen 15 § mukaisesti
lataa / klikkaa
jäsenkirje
2017 - 5
pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2017 - 4
- Suomi 100v  - hankkeemme
- Jäsenmaksu 2017
- Sotaleskien kuntoutusavustus 2017
- Yhdistyksen kotisivut
- Jäsenten yhteystiedot
- Valtakunnallisia tilaisuuksia
- Yhdistyksemme tuleva kohtalo
-  Ehdotukset jäsenistölle
lataa / klikkaa
jäsenkirje
2017 - 4
pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2017 - 3
- KOL Liittokokouksessa 25.4.2017 Tampereella käsitellyt asiat
- Marielundin suvipäivä 13.8.2017
- Sotaleskien kuntoutusavustus 2017
- Vuosikokouksen 23.2.2017 päätökset
- Jäsenmaksu 2017
- Yhdistyksen Hankeanomus Suomi 100v hankkeeksi ja kyselytutkimus jäsenistölle "Sotaorpojen vaiettu kohtalo"
- Jäsentapaaminen Virroilla Rajaniemen lomakeskuksessa ma-to 28. - 31.8.2017
- Tuetut lomat 2017 eivät toteudu
- Suomi 100v tapahtumia...

lataa / klikkaa
jäsenkirje sisältää kaikki liitteet
2017 - 3
pdf-tiedosto

Suruviestitiedote
lehdistöä ja kirkoissa
lukemista varten
pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2017 - 2
- KOL Liittokokous 25.4.2017 Tampereella
- Sotaleskien kuntoutusavustus 2016
- Vuosikokouksen 23.2.2017 päätökset
- Jäsenmaksu 2017
- Yhdistyksen Hankeanomus Suomi 100v hankkeeksi ja kyselytutkimus jäsenistölle "Sotaorpojen vaiettu kohtalo"
- Jäsentapaaminen Virroilla Rajaniemen lomakeskuksessa
- Tuetut lomat 2017
- Suomi 100v tapahtumia...
- Mainokset Lottia käsittelevästä DVD:stä ja Vihdin Liikenteen Viron matkoista.
lataa / klikkaa
jäsenkirje sisältää kaikki liitteet
2017 - 2
pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2017 - 1
- Vuosikokouskutsu 23.2.2017

- HUOM! : Kun postitus oli hoidettu, tuli meili Puolustusvoimien Uudenmaan aluetoimistolta, että vuosikokoukseen saadaan alustajaksi kapteeni Heidi Nuorala kertomaan toiminnasta ja maanpuolustusjärjestöjen yhteistyöstä.
- lisäys 18.1.2017: pj. Raimo Kivimäki

lataa / klikkaa
jäsenkirje
2017 - 1
pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2016 - 3
- KOL liittokokous 25.4.2016
- KOL alueellinen puheenjohtaja- ja järjestöpäivä Etelä-Suomessa  12.5.2016
- Sotaleskien kuntoutusavustus 2016
- Jäsenmaksu 2016
- Kotisivut
- Vuoden 2017 jäsentapaaminen, kohde ja aihe-ehdotukset
- "Isän muisto ja sotaorpous kokemuksena" - tutkimusaineiston lähettäminen / lomake liitteenä
- Jäsenten yhteystiedot
- Jäsentapaaminen 2016 matkakertomus
- Tuetuille lomille 2017 hakeminen
- Eurooppalainen sairaanhoitokortti
- Teatteri Avoimet Ovet - 'Pala palalta pois' esitykset syyskaudella 2016
- Yhdistyksen / hallituksen / virkailijoiden yhteystiedot
lataa / klikkaa
jäsenkirje
2016 - 3
pdf-tiedosto

JÄSENKIRJE 2016 - 2
- KOL liittokokous 25.4.2016
- KOL alueelliset puheenjohtaja- ja järjestöpäivät Etelä-Suomessa
- Sotaorporekisteri suljetaan 30.6.2016
- Sota-ajan kirjeistä ja elokuva- ja internetpalvelu
- Sodan jälkeisen perhe-elämän muistitiedon tutkimus
- Sotaleskien kuntoutusavustus 2015
- Oman yhdistyksemme vuosikokous 17.2.2016
- Oman yhdistyksen jäsenmaksu
- Ennakkotieto "Isän muisto ja sotaorpouden kokemus" tutkimuksesta
- Yhdistyksen kotisivut
- Jäsentapaaminen 2016 matkana Viroon Saarille
- Hakeminen Tuetuille lomille 2017
- Jäsenten yhteystiedot
- Valtakunnallisten tilaisuuksien listaa

lataa / klikkaa
jäsenkirje
2016 - 2
pdf-tiedosto

JÄSENKIRJE 2016 - 1
- Kokouskutsu vuosikokoukseen 17.2.2016 klo 13 Pasilan asemalla Nellmanin kokouskabinetti 2.krs.
- Yhdistys 70v
- KOL yhteystiedot
- Sotaorposeminaari Lahdessa to 4.2.2016
- Yhdistyksemme 70v juhlavuoden jäsentapaaminen = matka VIRON SAARILLE ti 7.- pe 10.6.2016. - ohjelma ja ilmoittautumislomake liitteinä.
- Yhdistyksen hallitus, yhteystiedot


lataa / klikkaa
jäsenkirje
2016 - 1
pdf-tiedosto

Viro-matka
ohjelma-pdf

Viro-matka
ilmoittautumis-
lomake-pdfJÄSENKIRJE 2015 - 4
- Huoltoviesti-lehden tiedotteet KOL 70v videoista ja tulevista 2017 tapahtumista
- Sotaleskien kuntoutusavustus 2015
- 2015 jäsenmaksu
- Yhdistyksen kotisivut
- 35.jäsentapaamisen muisteluja viime kesältä
- Yhdistyksen edustajien ja kOL liittohallituksen ja toimihenkilöiden yhteinen keskustelutilaisuus 8.10.2015
- Kaatuneitten Omaiset Kyröskosken alaosaston toiminnan lopettaminen ja uusia jäseniä yhdistykseemme
- Hakemukset tuetuille lomille
- Yleisiä tapahtumia

lataa / klikkaa
jäsenkirje
2015 - 4
pdf-tiedosto

JÄSENKIRJE 2015 - 3
- KOL liittokokous 29.4.2015
- Sotaleskien kuntoutusavustus 2014
- Jäsenmaksu 2015
- Yhteystiedot
- Yhdistyksen kotisivut
-  Yhdistyksemme 35. jäsentapaaminen 2015 Virossa 6.-10.9.2015 Viimsin kylpylälomana
- Hakeminen 'tuetuille lomille' 2015
- Yleisiä tapahtumia
Kaatuneitten päivän muistotilaisuudet su 17.5.2015
Kaatuneitten Omaisten Liiton 70v juhla Helsingissä su 17.5.2015
KOL ry:n Hengelliset- ja kulttuuripäivät 5.-6.9.2015 Oulussa

lataa / klikkaa
jäsenkirje
2015 - 3
pdf-tiedosto

JÄSENKIRJE 2015 - 2
- Vuosikokouskutsu 24.2.2015 klo 13
- KOL 70v juhla 17.5.2015
- Sotaleskien kuntoutusavustus 2015
- Yhdistyksen vuosikokous 24.2.2015
- Yhdistyksen jäsenmaksu 2015
- Yhdistyksen kotisivut
- 35. jäsentapaaminen Virossa kylpylälomana 2015
- Tuetut lomat 2015
- Yleisiä tapahtumia Helsingissä...

lataa / klikkaa
jäsenkirje
2015 - 2
pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2015 - 1
- Vuosikokouskutsu 24.2.2015 klo 13
- Sotaorposeminaari Lahdessa 5.2.2015 klo 12
lataa / klikkaa
jäsenkirje
2015 - 1
pdf-tiedosto

JÄSENKIRJE 2014 - 4

- liiton asioita
- KOL Hengelliset- ja kulttuuripäivät Turussa 6.-7.9.2014 Turussa, sotaorpotunnus, kunnianosoitus
- oma yhdistys, vuosikokous ti 24.2.2015, jäsenmaksu
- yhdistyksen kotisivut
- selostus jäsentapaamisesta Valkeakosken Apianlahdella
- kesän 2015 jäsentapaaminen suunnitteilla 4 pv, terveys-
kylpylämatka Viroon
- yhteystiedot
lataa / klikkaa
jäsenkirje
2014 - 4
pdf-tiedosto

JÄSENKIRJE 2014 - 3

- liiton asioita
- liittokokous 29.4.2014
- oma yhdistys, jäsenmaksu
- yhdistyksen kotisivut
- jäsentapaaminen Valkeakosken Apianlahdella
- yhteystiedot

lataa / klikkaa
jäsenkirje
2014 - 3
pdf-tiedosto

lue html-sivuna

JÄSENKIRJE 2014 -2

- liiton asioita / yhteystiedot / liittokokous
- oma yhdistys
- sotaleskien kuntoutusavustus 2013
- vuosikokous
- jäsenmaksu
- yhdistyksen kotisivut'
- jäsentapaaminen 2014
- tuetut lomat 2014
- talvisodan päättymisen tilaisuudet to 13.3.2014
- kaatuneitten muistopäivän 18.5.2014 tilaisuuksia

lataa / klikkaa
jäsenkirje 2014-2
pdf-tiedosto

lue html-sivuna

JÄSENKIRJE 2013 - 4 

- pj:n joulutervehdys
- liiton tärkeät asiat
- yhdistyksen jäsenmaksu 2013
- sotavainajien etsinnät jatkuvat
- tuetut lomat
- jäsentapaaminen kesällä 2013 Kaustisilla
- seuraava jäsentapaaminen Valkeakoskella 1.-4.7.2014
- yhdistyksen kotisivut nettiin 2014
- vuosikokous 27.2.2014 klo 12
- 'Laatokka kiertäen' 17.-20.5.2014 - retki
 
lataa / klikkaa
jäsenkirje 2013-4

- pdf-tiedosto
 
JÄSENKIRJE 2013 - 3

- KOL:n asioita
- Yhdistyksen asioita
- jäsenmaksu
- Huoltoviesti
- sotaorpojen rekisteröinti
- jäsentapaaminen Kaustisilla 18.-21.7.2013
- jäsenkyselyn vastausaikaa 30.6.2013 asti, liite 2013-1 kirjeessä
- historian kuvat, kirjoitelmat keräys 2013 loppuun asti
- Puolustusvoimien kuvakeskuksen kuvat nähtävissä
- Kaatuneitten muistopäivä 19.5.2013
 
lataa / klikkaa
jäsenkirje 2013-3

- pdf-tiedosto

JÄSENKIRJE 2013 - 2
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2013 - 1
- pdf-tiedosto
- kyselyliite
JÄSENKIRJE 2012 - 4
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2012 - 3
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2012 - 2
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2012 - 1
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2011 - 5
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2011 - 4
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2011 - 3
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2011 - 2
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2011 - 1
- pdf-tiedosto
 

 

 

JÄSENKIRJE 2009 - 3
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2009 - 2
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2009 - 1
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2008 - 5
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2008 - 4
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2008 - 3
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2008 - 2
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2008 - 1
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2007 - 4
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2007 - 3
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2007 - 2
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2007 - 1
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2006 - 4
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2006 - 3
- pdf-tiedosto
JÄSENKIRJE 2006 - 2
- pdf-tiedosto
 
  Tämän sivuston etusivulle

www.sotaorvot.fi - sivulle