logokuva1 logo
logokuva2
KAATUNEITTEN OMAISET HELSINKI ry



TULEVAA TOIMINTAA
AIKAISEMPIA TAPAHTUMIA
JÄSENKIRJEET
YHTEYSTIEDOT


YHDISTYKSEN HISTORIIKKI:
   
Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry. on perustettu 5.5.1946 Helsingissä
ja sen jatkaja lisänimeltään Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto alkaen syksystä 1982.

Arvoisat Kaatuneitten Omaisten Liiton muut Jäsenyhdistykset sekä Henkilöjäsenet!

Koska useilla tahoilla on viime vuosina tullut esiin epätietoisuutta yllä olevasta yhdistyksemme nimestä, tarkoitusperästä ja toiminnasta, joskus jopa hieman totuudenvastaiseenkin sävyyn, päätti johtokuntamme jo 18.2.2009 antaa tietoonne tällä kirjoituksella lyhyen selvityksen yhdistyksemme historiasta keskusliittomme jäsenlehden, Huoltoviestin välityksellä.

PERUSTAMINEN
Kaatuneitten Omaiset ry.- niminen yhdistys perustettiin Helsingissä 5.5.1946,
- ja sen perustamisasiakirjan allekirjoittivat Aksel Aro Imatralta, sekä Anni Friberg, Alma Jukanen, Lauri Lumikangas, Helvi Niiranen ja Aleksander Laavola Helsingistä. Samalla yhdistykselle hyväksyttiin ensimmäiset säännöt. Yhdistysrekisteriin se rekisteröitiin 20.11.1947 ja samalla rekisteröitiin myös perustamiskokouksen hyväksymät säännöt.
- Yhdistyksen alkuperäinen nimi on: Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry. Sen kotipaikka on Helsinki. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Aksel Aro, sihteerinä Anni Friberg ja rahastonhoitajana Lauri Lumikangas. Yhdistys kuului sääntöjen mukaan keskusliittoon, jonka nimi silloin oli ” Sotaleskien ja Kaatuneitten Omaisten Huolto r.y.”

JÄSENET JA TOIMINTA
Yhdistyksen perustaminen on tapahtunut sodan jälkeen ja sen toiminta on palvellut ensisijassa Kaatuneitten vanhempien ja Sotaleskien huoltoon liittyneitä sen ajan erittäin vaativia tarpeita. Perustajien mukana olleet miehet ovat todennäköisesti juuri kaatuneitten vanhempia.  Sotaorvoille oli liiton ylläpitämiä lastenkoteja ja voimallisesti heistä huolehti Mannerheimin lastensuojeluliitto ja sen perustama sotakummijärjestelmä.

1980 -LUVULLA
Yhdistyksen myöhemmistä vaiheista ja asemasta on muistinvaraisesti kerätty seuraavaa tietoa: ”Tämä sama yhdistys, lisänimeltään ” Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto”, on jatkanut 1980-luvun alkupuolelta Kaatuneitten Omaisten Liiton johdon toimenpitein ja toimesta, koska se luovutti " kuolemassa ja katoamassa " olleen yhdistyksen rekisterinumeroineen käyttöömme”.

KAATUNEITTEN OMAISTEN LIITON TOIMENPITEET
Liitto kutsui koolle ensimmäiseen kokoukseen liiton toimistoon joukon sotaorpoja ottamaan haltuun tämän yhdistyksen.  Ensimmäisen pöytäkirjan allekirjoittajat olivat liiton toiminnanjohtaja Ensio Ekman ja toimistosihteeri Tellervo Toikka. (myöh. Suomalainen) Muistitiedon mukaan tämä kokous on pidetty Helsingissä syksyllä v.1982.  Pöytäkirjan mukaan uudistuneen yhdistyksen Johtokunnan järjestäytymiskokous pidettiin 24.11.1982 Kaatuneitten Omaisten Liiton toimistossa Albertinkatu 24, Helsingissä. Puheenjohtajana oli jo tuolloin Rainer Maunula ja sihteeriksi valittiin Sinikka Kaskinen. Ensimmäinen vuosikokous pidettiin 26.3.1983 jolloin johtokunta sai jo kokoonpanon 1+ 6 jäsentä ja sen toiminta muutenkin vakiintui normaaliksi yhdistystoiminnaksi.

...VOISIVAT LIITTYÄ SOTAORVOT - Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto...
Tähän tilanteeseen johtivat Kaatuneitten Omaisten Liitto r.y:n hallituksen toimenpiteet, jotka alkoivat hallituksen kokouksen pöytäkirjasta jo 16.4.1982, jolloin kun hallitus ei hyväksynyt yhdistyksen ”Kaatuneitten Omaiset ry. Helsingistä” pyyntöä saada purkaa alaosastonsa, vaan päätöksen mukaan: ” Yhdistykselle tullaan ehdottamaan, että alaosaston jäsenet liittyisivät helsinkiläisiin alaosastoihin ja osasto jatkaisi toimintaansa liiton käynnistämänä  "valtakunnallisena" alaosastona, johon erityisesti voisivat liittyä sotaorvot”. Sekä toisen Liiton hallituksen pöytäkirjan 28.2.1983, jolloin kokouksen yksi päätösasia oli, että: "valtakunnallinen sotaorpojen alaosasto on perustettu marraskuussa 1982 nimellä Kaatuneitten Omaiset r.y.".  Näihin historiallisiin KOL:n hallituksen päätöksiin perustuen toivomme, että yhdistyksemme virallisen, rekisteröidyn nimemme: ”Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry”  lisäksi käytämme kirjeenvaihdossamme lisänimeä ”Sotaorpojen Valtakunnallisen Alaosasto” .
Koko nimemme kertoo yhdistyksemme jäsenille sekä muillekin yhdistyksille toiminta-alueemme ja selventää siten väärinkäsityksiä, ettei meitä sekoiteta itse liittoon, joita sellaisiakin sekaannuksia on tapahtunut.

KOL HALUSI SOTAORPOJEN LEIREJÄ JATKETTAVAN (toimivat 1950-1960 luvuilla Marielundissa)
Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry. /  Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosaston yhtenä tehtävänä, sotaorpojen järjestäytymisen lisäksi on alun perin ollut koota yhteen Sotaorpojen Perheleireille (myöh. Virkistyspäiville) halukkaat sotaorvot ja vastata niiden päivien järjestelyistä sekä suurelta osin myös niiden kustannuksista. Sitten ne sotaorvot, jotka olivat lapsina 1950- ja 60-luvuilla osallistuneet Liiton järjestämille sotaorpojen kesäleireille, halusivat herättää henkiin tämän leiriperinteen ja liiton johdon toimenpitein tätä aloitetta pidettiin siinä määrin arvokkaana, että Liiton johto silloin esitti kuihtumassa olevan yhdistyksen luovuttamista näille sotaorvoille.
Virkistyspäivien suosio oli merkityksellinen ja parhaimmillaan näille päiville osallistui satakunta henkeä majoittuen telttoihin, asuntovaunuihin ja -autoihin. Marielundin leirikentän vieressä romahtamispisteessä ollut, Marielundin rakennuksiin kuulunut ANNANTORPPA kunnostettiin tämän yhdistyksen toimesta talkootyönä kesämajoituskäyttöön käytettäväksi leirien majoitustiloina.  Marielundin varsinaisiin majoitustiloihinhan sotaorvoilla ei ollut mitään asiaa.  Näitä sotaorpojen Virkistyspäiviä järjestettiin Marielundissa 26 vuoden ajan ja Liiton johdon vaatimuksesta ne olivat 25 vuotta avoinna kaikille sotaorvoille.

SYNTYI UUSIA SOTAORPOYHDISTYKSIÄ
Syntyneistä kustannuksista vastasi kuitenkin tämä yhdistys. Kahtena viime vuonna järjestimme nämä päivät ensimmäisen kerran yksinomaan meidän yhdistyksen jäsenille tarkoitettuna Jäsentapaamisina. Vuonna 2007 ne järjestettiin ensimmäisen kerran muualla, kuin Marielundissa. Vuosien 1982 – 2008 aikana  tämän yhdistyksen jäsenmäärä on vaihdellut 360:sta nykyiseen n. 100 jäseneen. Varsin monet jäsenemme ovat liittyneet paikallisiin kaatuneitten omaisten yhdistyksiin ja olleet jopa perustamassakin monia nykyisiä Sotaorpoyhdistyksiä! Se on ollut erinomaisen hyvä asia, jokaisen sotaorvon tulisikin järjestäytyä.  Ellei paikkakunnalla ole omaa yhdistystä, on tämäkin yhdistys, Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto, käytettävissä.
     
Merkitsi 23.2.2009 Raimo Kivimäki, Pj
Kaatuneitten Omaiset, Helsinki ry.
Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto




Kaatuneitten Omaiset Helsinki ry etusivulle

www.sotaorvot.fi - sivulle