logokuva1 logo
logokuva2
KAATUNEITTEN OMAISET HELSINKI ry

TULEVAA TOIMINTAA
AIKAISEMPIA TAPAHTUMIA
JÄSENKIRJEET
YHTEYSTIEDOTJ Ä S E N K I R J E   3 / 2014                19.5.2014


KAATUNEITTEN OMAISET,    HELSINKI  RY.  (perustettu    5.5.1946)
Sotaorpojen   Valtakunnallinen    Alaosasto   (alkaen   11.1982)   


JÄSENKIRJE   3/2014                           19.5.2014


Arvoisat  yhdistyksemme   /  Alaosastomme   Jäsenet!

Kevään tulo on ollut kovin oikullista.   Näyttää olevan yhtä erikoinen kuin mennyt talvikin. On kuulemma säämiesten mukaan ollut  15 vuoteen kylmin toukokuun alku!
Mutta kesää kohti mennään!


LIITON TÄRKEITÄ  ASIOITA:   (Tiedot  liiton  aikaisemmista  Jäsentiedotteista) Liiton  postiosoite  PL 600,  00521  Helsinki
Sähköpostiosoitteet:    etunimi.sukunimi@kolry.fi.
Liiton  uudet   puhelinnumerot:
Toimisto:    Järjestösihteeri    Kati  Ruuthin   äitiysloman    ja   hoitovapaan    ajalla   sijaisena on Pirjo Tolvanen  p. 09 8562  0061,  Toiminnanjohtaja Jarmo  Hietanen  p.  09 8562  0060. Liiton nettisivut  www.kolry.fi.    Tiedotusta hoidetaan myös   Huoltoviesti-Iehdessä, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa jokaiselle   jäsenelle.
Huoltoviesti  -Iehden  sähköpostiosoitteet:
huoltoviesti@kolry.fi    (syntymäpäivät   ja  kuolinilmoitukset)  tai pertti.kokko@vokaali.fi    (teksti-   ja  kuva-aineisto)


KOL Liittokokous  oli  29.4.2014.

Kaatuneitten Omaisten Liiton liittokokous pidettiin Helsingissä 29.4.2014. Kokouksen puheenjohtajana toimi Sotainvalidien Veljesliiton lakimies Seppo Savolainen.   Kokoukseen osallistui 101 kokousedustajaa, oman äänensä lisäksi edustajilla oli  29  valtaklrjaääntä, siten yhteisäänlmäärä oli 130.  Ilman äänioikeutta paikalla oli lisäksi 10 henkilöä.

Kokouksessa käslteltiin sääntömääräiset liittokokousasiat.
Käsiteltlln liiton toimintakertomus ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuu­vapaus tilivelvollisille. Käsiteltlln ja hvväksvttlln myös vuoden 2014  toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lllttohallituksesta olivat erovuorossa Pirkko    Helenoro, Aune-Inkeri Keijonen ja Uolevi Utriainen varajäsenineen. Kahden     llppuäänestyksen jälkeen liittohallltukseen tulivat valltuiksi varsinaisiksi jäseniksl,    suluissa varajäseniksl seuraavat henkilöt: Aune-Inkeri Keijonen,  (Sirkka-Liisa Tarjamo),  Hannu Niskanen (Maija-Liisa Närhi) ja Uolevi Utriainen (Pentti   Sutinen). Hallituksen   jäsenyydestä luopuneen Hannu Välimäen tllalle vuodelle 2014 valittiin Ritva Koskinen  ja  varajäsenenä jatkaa Eva Bister.

Liiton jäsenmaksuksi vuodelle 2015 päätettiln 10 euroa jäsen sisältäen myös Huoltoviesti - lehden.  Jäsenmaksu on 10 euroa  kannatusjäsenlstä. Lehden tilaushinta vuonna  2015  "ei-jäsenille" on 25 euroa.

Liittokokousaloitteet:  Porin Seudun Kaatuneitten Omaiset  ry: n liittokokousaloite hallituksen kokouspöytäklrjojen toimittamisesta 14 vrk: n sisällä jäsenyhdlstvksllle ei ole mahdolllsta toteuttaa, koska pöytäkirjat hyväksytään vasta seuraavassa kokouksessa, yleensä  30-90 vrk kuluessa.

Pääkaupunklseudun  Sotaorvot  ry:n aloite nimitysvaliokunnan perustamisesta ei ole toteutettavissa ilman liiton sääntömuutosta, koska liittokokous on ylin päättävä elin.

Pääkaupunkiseudun Sotaorvot ry:n aloite liittohallltuksen varajäsenen osalllstumisesta hallituksen kokouksiin ei olisi tasapuolinen järjestely koko Suomen kannalta. Varajäsen osallistuu jo nyt kokouksiin varsinaisen jäsenen ollessa estynyt.

Liittokokousaloitteet hylättlin koeäänestvksessä enemmlstöpäätöksillä. (KOL    ry: n hallltus ei tohdi kehlttää juuri mitään liiton toiminnassa jäsenyhdlstvsten esityksistäl)

OMAN  YHDISTYKSEMME  TÄRKEITÄ  ASIOITA YHDISTYKSEN   JÄSENMAKSU
Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2014 on edelleen 20 euroa, slsältäen
liiton Huoltoviesti-Iehden.

Pyysimme maksamaan sen eräpäivään 21.3.2014  mennessä, mutta osalta jäsenistämme   on sen suoritus edelleen saamatta. jäsenmaksutili on Nordeassa: tili nro: FI26 1369 3000 1117 13
(Sihteerin kirjoitus nro 1: Viime  jäsenklrjeen, 5.3.2014 mukana tulI A4 kokoinen "Lasku
JäsenMaksusta",  jossa oli / on kaikki maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot.

Sihteerin kirjoitus nro  2:  sihteerin kaunis pyyntö on,  että vlelä nyt, tässä vaiheessa tarkistaisitte onko jäsenmaksunne maksettu, sillä minusta tuntuu aina syksyisin niin keljulta, kun joudun lähettärnään erilllsiä maksumuistutuksia. Jospa tänä  syksynä ei tarvitsisi sellalsia postittaa, kun nyt näln vetoan teihin, hyvät jäsenemme.  Kiitos!)

KIITOS jäsenmaksunsa jo suorittaneille ja kiitos mös teille, jotka nyt hoidatte unohduksenne.

Yhdistyksen  kotisivut
Yhdistyksen  vuosikokouksessa julkistettiin  myös historiallinen  asia: Yhdistykselle on avattu omat ns. kotisivut internettiin.  Siellä olevia tietoja ollaan vähltellen ajan kanssa     täydentämässä. Internet polku sinne on:  http://www.sotaorvot.fi/kohe/
WebMasterina on Jaakko Harjuvaara.

Jäsentapaaminen Valkeakosken Apianlahdella  ti  1.7.  -  pe 4.7.2014.

Tämän kesän jäsentapaarnlnen pidetään Valkeakoskella, Apianlahden camping-alueella, jossa ateriointi tapahtuu lählravintolassa, osa ehkä rlsteilyllä. Majoitus on hyvätasoisissa, eri kokoisissa mökeissä. Alueella on mahdollisuus majoittua myös  asuntoautoon  ja  tai  - vaunuun.    Käytännön  järjestelyjä ja ohjelmaa hiotaan loppumetreille asti, mutta nyt  on aika alkaa ilmoittautua  ja varata majoitus.     (Varausmenettely    liite  1.)

Työryhmän  vetäjä vpj. Pentti Laijola on kartoittanut  erilaisia  Iählalueilta löytyvlä mielen kiintoisia ohjelmaehdotuksia ja nähtävyyksiä,  museoita ja retkikohteita. Retkivaihtoehtona  on alustavasti  suunniteltu  käyntiä  Rönnvikin viinitilalla (Pälkäne), jonne voimme mennä sisävesilaiva ms Erikalla, jos vesitilanne sallii, ja paluu bussilla. Tai meno-paluu bussilla. Visavuoresta  löytyy kiinnostavia museoita, mm: kuvanvelstäjä Emil  Wikströmin  ateljee-museo sekä hänen tyttärenpoikansa, pilapiirtäjä Kari Suomalaisen Kari-paviljonki.

Runsaasta pälväohjelma-mahdollisuukslsta huolimatta ei sovi unohtaa yhteisten    iltakokoontumisten grilli-iltanuotiohetkiäkään, jotka ovat olleet yleensä parasta   yhdessäolon antia! Valkeakoskella on maan kauneimmaksi kehuttu Apianniemen   kesäteatteri,  jonne yhdistys on varannut lippuja, joten pääsemme  katsomaan  musiikkinäytelmää "Kesäillan valssi".

Tervetuloa runsain joukoin yhdistyksen jäsentapaamiseen Apianlahdelle, sekä aurinkoista  kevät-kesää jäsenille  toivottaen,

Hallituksen    puolesta

Raimo Kivimäkl,    pj. ja Sinikka  Kaskinen  siht.Jäsenklrjeen liitteet:

Liite1:   Jäsentapaamisen  Varaus-  ja  maksuohje,
Liite 2: Jäsentapaamisen   2014  ohjelmaluonnos   ja Osallistumismaksu!
Liite 3: Apianlahden  Camping-alueen  kartta  (mm.  mökklen sijoittelu),
Liite 4: Apianlahden Camping'ingille "ajo-ohjekartta"

KAATUNEITTEN  OMAISET,  Helsinki  ry. (perustettu 5.5.1946) Sotaorpojen Valtakunnallinen Alaosasto (alkaen 11.1982)


LUOTTAMUSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOTv. 2014 -2015

Puheenjohtaja
Raimo Kivimaki p. 040-765 4266
Pasuunatie 4b A29       00420 Helsinki raimo.j.kivimaki(at)gmail.com


Varapj. / Hall.jäsen
 Pentti Laijola p. 045-651 0620  
Sorakatu 2 A  37600 Valkeakoski pentti.laijola(at) luukku.com
  
Sihteeri / Hall.jäsen
Sinikka Kaskinen Jupiterinkatu 3 C 27       11130 Riihimäki p. 040-533 2867             sinikka.kaskinen(at)kotiportti.fi


Hallituksen jäsen
Vilho Eerola   Lohjantie 6   09430 Saukkola p. 0500-470375  tai 019-371 410   wille.eerola(at)kolumbus.fi
 
Hallituksen jäsen  
Kaarlo Malila Uudisraivaajantie 13 A   00730 Helsinki matti.malila(at)gmail.com
P.040-535 8062

Hallituksen jäsen (uusi)
Aila Mannila  Joukontie 8   01400 Vantaa ,  aila.mannila(at)rekola.fi
p. 044- 551 4813

Hallituksen jäsen  
Arto Sirma p. 050-62286 Väärämäentie 4 C 16  00700 Helsinki marsima(at)kolumbus.fi

Tilinpitäjä:    Jaana Sarrivaara, Kärkitilit Oy, Laitilankuja 5,00420  Helsinki, p. 040- 550 1961           Jaana(at)karkitilit.fi

Tilintarkastaja KHT        Erkki Manner        BDO Oy, Vattuniementie 2, 00210 Helsinki p.0400-703 271 tai 0207432923      erkki.manner(at)bdo.fi

Toiminnantarkastaja    Kaisa Heinonen  Jääkärinkatu 15 a A 3       00150 Helsinki p.050 525 3895              kaismarhei324(at)gmail.com

Liittokokousedustajat     Raimo Kivimäki ja Pentti Laijola
varalla         Arto Sirma, Sinikka Kaskinen ja Kaarlo Malila

Yhdistystä edustaa KOL / Uudenmaan alueen Ohjausryhmässä
Raimo Kivimäki ja Sinikka Kaskinen

Yhdistyksen uudet säännot hyväksytty PRH: Yhdistysrekisterissä 5.6.2009
Yhd. Jäsenmaksu v.2014 on 20 euroa, maksu tilille Nordea FI26 1369 3000 1117 13. Jäsenmaksun  maksamisen  eräpäivä on perj. 21.3.2014

Pälvitetty 27.2.2014 / RK


Kaatuneitten Omaiset Helsinki ry etusivulle

www.sotaorvot.fi - sivulle