Bethlehem
Paimenten keto Bethlehemin laidalla. Sadeaikana - talvella - purossa solisee
vesi ja heinikko viheriöi. Lampaita laidunnettiin puron vieressä...

PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOTAORPOJEN HENGELLINEN PIIRI


Logo


TOIVOTTAA JOULURAUHAA :JOULUEVANKELIUMI ANNO DOMINI 2013

Kansa
joka pimeydessä vaeltaa,
näkee suuren valkeuden,
jotka asuvat kuoleman varjon maassa,
niille loistaa valkeus. Jes.9:1
Mutta Iisain
kannosta puhkeaa virpi
ja vesa versoo hänen juuristansa.
Ja hänen päällänsä lepää Herran henki,
viisauden ja ymmärryksen henki,
neuvon ja voiman henki,
tiedon ja Herran pelon henki. Jes.11:1-2
Sentähden Herra itse antaa teille merkin.
Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan,
ja antaa hänelle nimen Immanuel. Jes.7:14
Niin enkeli sanoi hänelle: ”Älä pelkää, Maria, sillä sinä
olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi,
ja sinä synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus.
Hän on oleva suuri, ja hänet on kutsuttava Jumalan Pojaksi,
Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen.
Niin  Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä
mitään tiedä?
Enkeli vastasi ja sanoi hänelle:”Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman
voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman
Jumalan Pojaksi. Luuk. 1:30-35
Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma
oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen
ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kau-
punkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan,
Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja  
sukua, verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana.
Niin tapahtui heidän siellä ollessa, että Marian synnyttämisen aika tuli, Ja hän
synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä
ei ollut  sijaa majatalossa.
Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän
edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja
he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää peljätkö;
sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle
kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus,
Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä;
löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa.”
Ja yhtäkkiä oli enkelien kanssa suuri joukko
taivaallista sotaväkeä.
Luuk 2:1-
”Nyt Jumalalle kunnia, kun antoi ainoon poikansa, siit enkelitkin riemuiten, veisaavat hälle kiitoksen." Virsi 21
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi  ainoan poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä.”
Joh.3:16     


Hengellisen piirin puolesta
Antti Kärjä

* * *

SOTAORPOTAPAHTUMIEN SIVULLE


Kuva Jaakko Harjuvaara